Cyberdürer Brand & Interactive
Cyberdürer Brand & Interactive

Creative Design
Home > Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program

 

Megbízó (angol)

UPC Hungary

Áttekintés

A Design Kft. veszélyes hulladékokkal kap-csolatos tevékenysége során döntő szerep jut az alkalmazottak szaktudásának, tájékozottságának és rátermettségének.

Ezek a tényezők garantálják a szolgáltatás megbízható és színvonalas teljesítését, ezért igen fontosnak tartja a munkatársak körültekintő megválasztását, valamint szaktudásuknak és tájékozottságuknak folyamatos fejlesztését.

A Design Kft. veszélyes hulladékokkal kap-csolatos tevékenysége során döntő szerep jut az alkalmazottak szaktudásának, tájékozottságának és rátermettségének.

Ezek a tényezők garantálják a szolgáltatás megbízható és színvonalas teljesítését.

Link

UPC Hungary

Next Project

G.T. Personum

Back to our work